Rába MVG Kereskedelmi és Konferencia Központ

Az épület minden bizonnyal Lőrincz összefoglaló, fő műve. A Vagongyártól irigylésre méltó feladatot kapott, hiszen megbízása „a hazai átlagot messze meghaladó” épület létrehozására szólt, amelyben „a minőség vált elsőrendűvé, és az idő, mint tényező, nem elhanyagolható, de másodrendű szemponttá vált”.